•  

  Giỏ Phát Lộc

  550.000₫Price
  Trọng lượng
  • Giỏ quà Phúc Lộc của DannyGreen gồm những sản phẩm:

   - Dưa lưới: 3.2 kg

   - Bí hạt đậu: 1.4 kg

   - Chuối sấy dẻo (hộp): 290gr

   - Chuối sấy dẻo (túi): 90gr

   - Măng rừng khô: 200gr

  ​DANNYGREEN

  BIOMARKT

  ©2020 DannyGreen Corporation

  BCT.png