top of page
Tìm kiếm

Nông Nghiệp Hữu Cơ Là Gì? Các Nguyên Tắc Cơ Bản Của Nông Nghiệp Hữu Cơ

Nông nghiệp hữu cơ hay canh tác hữu cơ là hình thức nông nghiệp hướng tới hệ thống sản xuất đồng bộ nhằm đảm bảo và duy trì tính bền vững của hệ sinh thái, sự đa dạng sinh học cũng như sức khỏe của con người. Sự kết hợp giữa các phương pháp canh tác truyền thống và khoa học kỹ thuật giúp tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn, không sử dụng các chất hóa học nông nghiệp tổng hợp và các chất sinh trưởng phi hữu cơ cho người tiêu dùng.


1. Không bị nhiễm hóa chất nông nghiệp đối với môi trường đất và nước

Môi trường đất: Đất trồng thực phẩm hữu cơ phải đảm bảo không canh tác 3 năm hoặc đã 3 năm chuyển đổi sang canh tác hữu cơ, đất trồng phải đảm bảo nằm trong giới hạn hàm lượng kim loại nặng, dư lượng chất bảo vệ thực vật. Chỉ làm ở lớp đất mỏng (10 -15 cm), bón phân hữu cơ để tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động.


Môi trường nước: Nguồn nước yêu cầu luôn phải sạch, không bị ô nhiễm, không chứa các chất hóa học gây hại cho đất và cây trồng. Đặc biệt tuyệt đối không sử dụng nước thải từ các nhà máy xí nghiệp, trang trại chăn nuôi mà chưa qua xử lý để tưới tiêu.


2. Không hóa chất để kiểm soát cỏ dại

Một số kỹ sư nông học sẽ cải tạo đất trước khi gieo trồng như các chế phẩm vi sinh không gây ô nhiễm đất, không hóa chất để cải tạo đất, tiêu diệt sâu bệnh hại, mầm cỏ có trong đất, bổ sung dinh dưỡng và làm cho đất tơi xốp hơn. Biện pháp trồng xen canh các loại cây họ đậu để tạo độ che phủ cho đất và tăng độ ẩm cũng được các kỹ sư áp dụng khi canh tác hữu cơ.


Các biện pháp kiểm soát cỏ dại trên đất trồng luôn phải tuân thủ nguyên tắc không sử dụng hóa chất. Các kỹ sư nông học chỉ hạn chế cỏ bằng cách ủ phân hữu cơ ở nhiệt độ cao, nhỏ cỏ bằng tay hoặc sử dụng biện pháp cạnh tranh sinh học.


3. Không sử dụng chế phẩm nông nghiệp độc hại

Để hạn chế