top of page
Tìm kiếm

Các Chứng Nhận Hữu Cơ Trên Thế Giới

Các tiêu chuẩn hữu cơ ra đời dựa trên những giá trị cốt lỗi của Nông nghiệp hữu cơ nhằm bảo vệ và giúp người tiêu dùng có được sự nhận biết chính xác. Để sở hữu tên gọi sản phẩm hữu cơ, các nhà sản xuất phải trải qua quá trình kiểm nghiệm gắt gao về độ an toàn và chất lượng của các tổ chức hữu cơ hàng đầu thế giới.


Sau đây là một vài Tổ chức hữu cơ cùng tiêu chuẩn hữu cơ tiêu biểu và nổi bật trên thế giới mà người tiêu dùng cần biết.


1. Chứng nhận hữu cơ (Organic) của Hoa Kỳ - USDA


Là tiêu chuẩn hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ bao gồm các quy định tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất cho việc dán nhãn lên các sản phẩm hữu cơ được sản xuất và tiêu dùng trên khắp nước Mỹ. Sản phẩm hữu cơ do USDA cấp có nhiều cấp bậc và chỉ những sản phẩm chứa 95%-100% nguyên liệu hữu cơ (organic) mới được phép dán nhãn logo của USDA.

  • Nhãn "100% Organic - sản phẩm có thành phần phải hoàn toàn là hữu cơ

  • Nhãn "Organic - sản phẩm có ít nhất 95% thành phần hữu cơ

  • Nhãn "Made with organic ingredients" - sản phẩm có ít nhất 70% thành phần hữu cơ

  • Sản phẩm dưới 70% thành phần hữu cơ chỉ được phép liệt kê những thành phần hữu cơ hiện hữu

2. Chứng nhận hữu cơ (Organic) của Nhật Bản - JAS

Là tiêu chuẩn được chứng nhận và chịu sự quản lý của Bộ Nông Lâm Thủy Sản Nhật Bản. Tiêu chuẩn JAS gồm 2 mục:

  • Hệ thống JAS (The Japanese Agricultural Standards): cho phép các sản phẩm được dán nhãn JAS sau khi đã qua kiểm nghiệm dựa trên tiêu chuẩn của Bộ Nông Nghiệp Nhật Bản. Danh sách các sản phẩm là: đồ uống, thực phẩm chế biế, dầu ăn, mỡ và các nông lâm sản chế biến